Ziekteverlof ds. P.L. Wansink

Ziekteverlof ds P.L. Wansink
Beste gemeenteleden,
Tot mijn verdriet blijkt mijn knie te zijn gebroken. Zoals u inmiddels waarschijnlijk begrepen hebt ben ik woensdag 11 oktober geopereerd aan mijn gebroken knie. De periode van herstel zal helaas de nodige tijd vragen. Ik vind dat heel vervelend maar kan er weinig aan veranderen. In goed overleg met de kerkenraad hebben we de activiteiten tot eind oktober stil gelegd, of verplaatst, ofwel (nog beter) ze gaan door zonder mij. Iedereen is zoveel mogelijk op de hoogte gesteld. De diensten worden waargenomen door collega's, enthousiasme genoeg om voor te gaan in onze mooie kerk en gemeente.

Ik hoop spoedig te herstellen en weer tekenen van leven te geven. Ik dank u voor de enorme belangstelling en de vele blijken van medeleven.
Hieronder treft u enkele mededelingen over hoe we dit als kerkenraad en gemeente denken op te vangen.
Een hartelijke groet,
ds Paul Wansink 

Waarneming diensten
15 oktober: wij hebben ds Ph. van Wijk bereid gevonden in deze dienst voor te gaan.
Deze zondag stond een doopdienst gepland.
In overleg met de doopouders is de doop van hun zoon verplaatst naar zondag 12 november 2017.

29 oktober eredienst: deze dienst staat in het teken van het Justitiepastoraat en zou door ds Wansink samen met ds J.P. Kraaijeveld, justitiepredikant geleid worden.
Ds Kraaijeveld zal deze dienst in zijn geheel overnemen.

29 oktober cantatedienst: in deze vespers zal ds J. Aarnoudse voorgaan. De cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ van J.S. Bach zal ten gehore worden gebracht, m.m.v. het Dordtse ensemble ‘De Witt Academy’, aangevuld met het barokorkest ‘Florilegium Musicum’.

Kringwerk

Leerhuis van 9 en 10 oktober is uitgesteld; we starten in november met het eerste Leerhuis (13 en 14 november). Het laatste Leerhuis van het seizoen zal in april gepland worden.

Bijbelkring op 24 oktober is uitgesteld, de eerste Bijbelkring van het seizoen zal op dinsdag 21 november worden gehouden.

Deelnemers aan:
het Filosofisch café
de Jongerengesprekskringen
Rock Solid
de Belijdeniskring
de Vervolgcatechese
zijn door ds Wansink geïnformeerd.

Waarneming pastoraat
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad,
Elly van der Hum, 06 – 22351290.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *