Predikant

Sinds november 2015 is Paul Wansink predikant van de Grote Kerk.
Ds Wansink (1962) groeide op in Utrecht. Als kind kerkte hij in de Domkerk, waar ds Hans van der Werf toen predikant was. Het citypastoraat van de Dom in Utrecht bepaalde mede zijn keuze voor de studie theologie. In 1988 studeerde hij af met als hoofdvak de geschiedenis van het vroege christendom. Daarnaast verdiepte hij zich bij rabbijn Yehuda Aschkenasy in het Jodendom. Een blijvende betrokkenheid bij de dialoog tussen kerk en synagoge was hiervan het gevolg. 

 

In Utrecht deed hij ook de lerarenopleiding voor het vak godsdienst. Van 2003-2015 was hij verbonden aan de HBO-opleidingen theologie van het NBI en later Windesheim. In 2000 volgde een promotie bij Prof. dr, R. van den Broek over de exegese van het Oude Testament bij Irenaeus en de gnostici. Een proefschrift gewijd aan de Bijbeluitleg in de 2e eeuw. Liefde voor de kerk van de eerste eeuwen en betrokkenheid bij het wetenschappelijk onderzoek naar de Vroege kerk bepalen mede zijn theologische positie.

Vanaf 1988 is ds Wansink als predikant verbonden geweest aan diverse gemeenten:
1988 - 1994 Hervormde gemeente Rijssen (deelgemeente Open Hof)
1994 - 2002 Hervomde gemeenten Hollum, Ballum, Nes op Ameland
2002 – 2010 Hervormde, later Protestantse, gemeente Winterswijk (deels jeugdpredikant)
2010 – 2015 Hervormde, later Protestantse, gemeente Bilthoven

Bij het 25 jarig ambtsjubileum werd een symposium gehouden en verscheen een bundel met artikelen onder de iets provocerende titel: de toekomst van de PKN: trekken aan een dood paard? Vol overtuiging zoeken de deelnemers, een kerkmusicus, een jongerenwerker en twee wetenschappers naar antwoorden op de vraag hoe kerk te zijn in de 21e eeuw. Voor het citypastoraat van de Grote kerk in Dordrecht zijn de vragen naar de toekomst van de kerk in de 21e eeuw in West Europa volop aan de orde. De predikant van deze gemeente levert zijn bijdrage aan het debat over deze vragen vanuit een vast vertrouwen in de kracht van liturgische, kerkmuzikale en Bijbels theologische traditie van de kerk der eeuwen.