Tronend op de lofzangen

Deze weken heftige discussies, of zingen al dan niet gevaarlijk is in coronatijd. We weten het niet zeker, maar er lijken nogal wat aanwijzingen te zijn. Dus voorlopig kunnen we niet (voluit) zingen. Dat doet pijn. De meest geciteerde Bijbeltekst, die ik de afgelopen weken hoor is ontleend aan psalm 107: Houd dan de lofzang gaande.  Op de foto ziet u het Kam-orgel – de naam is ontleend aan de orgelbouwer W.H. Kam uit Rotterdam, die het orgel in de 19 e eeuw volledig renoveerde- boven het schip van de kerk uit ‘tronen’. De kerk is leeg. De symboliek is prachtig. Het orgel wordt gedragen door de gemeentezang. Niet de bombastische en op effect spelende organist heeft het begrepen maar de organist die weet dat zijn muziek de lofzang gaande houdt. Begeleiden zeggen we dan neerbuigend. Nee gemeente en orgelspel houden de lofzang gaande; het resultaat: hemelse muziek. Wij prijzen ons gelukkig met een orgel, een organist en een gemeente die dat mogelijk maken.
En die gemeentezang? Die komt echt wel weer. Wij weten met Prediker 3 dat er een rijd is voor elk moment onder de zon.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Kerk in beeld