Zij-ingang

In normale tijden kom je ongeveer zo de kerk in. Maar al maanden is dat niet mogelijk. Hopelijk dat het vanaf juli anders wordt. Wat we niet altijd beseffen: we komen binnen via de zij-ingang van de kerk. Normaal zou zijn, dat we onder de toren door vanuit het Westen de kerk binnengaan, De blik is dan op het Oosten, waar de zon opgaat, waar Jeruzalem ligt, waar Christus onze Heer opstond uit de dood. Logisch dat elke oude Kerk op het Oosten gericht is. Wij komen een beetje bescheiden binnen. Als een soort zij-instromers. Links en rechts twee van de grote zuilen waarop de kerk rust, met daarop afbeeldingen van de evangelisten. De blik wordt getrokken naar het gebrandschilderde raam aan de overkant. Daarop de synode van Dordrecht, de mijlpaal uit de geschiedenis van het Protestantisme nu ruim 400 jaar geleden geopend in onze kerk. Maar dat alles is nu naar de achtergrond geschoven. Wij hopen dat we weer zij-instromers mogen zijn. Wanneer zal U weer loven, juichend staan in Uw voorhoven ( naar de berijming van Psalm 420.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Kerk in beeld