Venster op de hemel

Onze kerk is rijk versierd met glas in lood ramen. De lichtval in de kerk wordt zo getemperd en gekleurd. Gebrandschilderde ramen hebben een dubbel effect: het licht valt anders de kerk binnen, maar ook je kijkt vanuit de kerk anders naar buiten, naar het licht. Deze foto maakt dat aspect zichtbaar op een heel speciale manier. In zekere zin kijk je via de ramen naar het licht. Buiten kan een mens – normaal gesproken – niet naar de zon kijken, maar van binnenuit de kerk kan dat wel. Die zon, dat licht is in de traditie van de kerk al eeuwenlang beeld van Christus, die gezien wordt als  de zonne der gerechtigheid (Maleachi 3,20). We hopen dat zijn licht over ons opgaat ook in deze tijd.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Kerk in beeld