Restauratie balgen Kamorgel

Begin januari a.s. wordt gestart met de restauratie van de balgen van het Kamorgel van de Grote Kerk. Al geruime tijd is duidelijk dat de lekkende blaasbalgen hersteld moeten worden van dit grote kerkorgel dat in 1859 gebouwd is door de Rotterdamse orgelbouwer Willem Hendrik Kam.

Voorbereiding

In de afgelopen anderhalf jaar hebben de kerkrentmeesters van de Grote kerk Gemeente en organist Cor Ardesch veel werk verricht om de restauratie voor te bereiden en de financiering rond te krijgen. De restauratie is mogelijk dankzij een sponsorbijdrage van de Broere Foundation en een subsidie uit de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland. Daarnaast is een eigen financiële bijdrage van de Grote Kerk Gemeente beschikbaar. In de financiële huishouding van onze wijkgemeente wordt voorzien in jaarlijkse dotaties voor het onderhoud van de orgels, waarmee deze financiële verplichting kan worden geborgd.

Front van het kamorgel

Uitvoering

De restauratie wordt uitgevoerd door Orgelmakerij Reil BV uit Heerde. Reil begint in de eerste week van januari met de werkzaamheden. Er zal eerst een steiger in de torenhal worden gebouwd en vervolgens zullen de balgen uit het balgenhuis worden getakeld. De onderdelen worden naar Orgelmakerij Reil gebracht, waar de arbeidsintensieve restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd. De vijf grote magazijnbalgen (de longen van het orgel) worden van nieuw schapenleer voorzien en de scheuren in de balgbladen worden hersteld.

5 maanden

De restauratiewerkzaamheden zullen bijna 5 maanden in beslag nemen. Door de mogelijkheid die geboden is door Rijksmonumenten Zuid-Holland kunnen alle werkzaamheden achter elkaar uitgevoerd worden in plaats van een traject van 4 jaar. Naar verwachting kan het Kamorgel medio mei a.s. weer in gebruik worden genomen. Tot die tijd zal Cor Ardesch de kerkdiensten met het Bachorgel begeleiden.