Start Actie Kerkbalans 2021

Op zaterdag 16 januari a.s. gaat de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2021 van start.

Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om als `loper` de AKB-envelop met het verzoek om een financiële bijdrage voor de Grote Kerk Gemeente bij u langs te brengen en de retourenvelop ongeveer een week later weer bij u op te halen. Gemeenteleden die verder van Dordrecht wonen, zullen de AKB- envelop per post ontvangen.

Coronaproof

Natuurlijk zal deze Actie Kerkbalans  ‘Coronaproof’ worden uitgevoerd.  We verzoeken u daarom vriendelijk om de uitleg van de loper bij het brengen van de AKB-envelop en het inleveren van de retourenvelop zo goed mogelijk op te volgen.

Extra belangrijk

De Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor activiteiten in en vanuit de Grote Kerk Gemeente  en voor financiering van de kosten (o.a. onderhoud gebouw en loonkosten). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is dit jaar extra belangrijk: voorlopig zullen de Coronamaatregelen van kracht blijven en zijn de mogelijkheden voor andere belangrijke inkomsten – zoals verhuur van het gebouw voor bijeenkomsten en toeristisch bezoek – helaas heel beperkt.


Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2021 is dus zeer welkom!  Alvast heel hartelijk dank!