Vicaris is alweer op de helft

In september heb ik mezelf via de Wijkbrief kort voorgesteld als predikant-in-opleiding, verbonden aan de Grote Kerk in Dordrecht. In de afgelopen maanden heb ik, ondanks alle maatregelen, jullie als gemeente mogen leren kennen. Daarbij stonden twee thema’s centraal: leren geloven en de sacramenten. Voor het eerste heb ik bij verschillende leeftijdsgroepen een ochtend of avond meegedraaid. Bij het andere thema maakte ik gebruik van meerdere interviews en dat leidde tot een afsluitende bezinningsavond en het voorgaan in de doopdienst op 13 december.

Al eeuwenlang zijn er in deze kerk mensen die geloven

Er is één uitspraak die ik op zoveel momenten heb gehoord, dat het wel de samenvatting van de Grote Kerk gemeente lijkt: “Al eeuwenlang zijn er in deze kerk mensen die geloven.” Juist door het prachtige gebouw zijn we ons bewust van de lange traditie waar we in staan. Het is daarom des te ingewikkelder om datzelfde thuis vanachter een scherm te beleven. 

Kerk-zijn in de stad

In de tweede helft van dit studiejaar staat een ander thema centraal, rondom visie en beleid. Ik ga mij verdiepen in kerk-zijn in de stad en in de missionaire kracht van de liturgie. Hopelijk leidt dit tot nieuwe, inspirerende gedachten voor zowel mezelf als de kerkenraad. 

Mart Jan Luteijn.