Romaans doopvont geplaatst in de Grote Kerk

Op zaterdag 1 mei jl. is een Romaans doopvont geplaatst in de Jeruzalemkapel van de Grote Kerk. Het doopvont is eigendom van het Dordts Museum en was sinds 2008 in bruikleen van de Augustijnenkerk. Met dank aan het Dordts Museum en de Augustijnenkerk is het doopvont nu in bruikleen gegeven van de Grote Kerk Gemeente. Het doopvont is daarom overgebracht van de Augustijnenkerk naar de Grote Kerk.  

Het roodzandstenen doopvont heeft een bijzondere geschiedenis. Het dateert uit de 12e/ 13e eeuw en is waarschijnlijk afkomstig uit een van de parochiekerken die ten onder zijn gegaan tijdens de  St. Elisabethsvloed in 1421. Het doopvont past bij de historie en de traditie van de Grote Kerk. In november a.s. zal de St. Elisabethsvloed worden herdacht in de Grote Kerk.
Het doopvont is ook functioneel voor de Grote Kerk Gemeente. Het oude doopvont van de kerk was beschadigd en daardoor niet meer goed bruikbaar. Het is de bedoeling dat het nieuwe doopvont bij doopdiensten in de Grote Kerk gebruikt zal gaan worden.
Het doopvont is te zwaar om te verplaatsen en staat dus permanent in de Jeruzalemkapel. Daar is het te bezichtigen is voor bezoekers van de Grote Kerk.