Middaggebed

In de maanden juni tot en met september wordt elke woensdag van 12.30 tot circa 12.45 uur een kort middaggebed gehouden in het Mariakoor van de Grote Kerk. Een moment van bezinning midden in de week met een psalm, een enkel woord, muziek en gebed. Het is gericht op bezoekers van de kerk maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.