Start Actie Kerkbalans 2022

Op zaterdag 15 januari a.s. gaat de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2022 van start. Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om de AKB-envelop met het verzoek om een financiƫle bijdrage voor de Grote Kerk Gemeente bij u langs te brengen en de retourenvelop ongeveer een week later weer bij u op te halen. Gemeenteleden die verder van Dordrecht wonen, zullen de AKB- envelop per post ontvangen.
Net als vorig jaar zal deze Actie Kerkbalans corona-proof worden uitgevoerd.  We verzoeken u daarom vriendelijk om de uitleg van de loper bij het brengen van de AKB-envelop en het inleveren van de retourenvelop zo goed mogelijk op te volgen.


De Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor financiering van activiteiten in en vanuit onze gemeente en voor financiering van de kosten (o.a. onderhoud gebouw en loonkosten). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is dit jaar extra belangrijk. Voorlopig zullen de coronamaatregelen van kracht blijven en de situatie blijft onzeker. Daarom zijn de mogelijkheden voor inkomsten uit andere belangrijke inkomstenbronnen – de verhuur van het kerkgebouw en toeristisch bezoek – helaas beperkt.
We hopen van harte dat u bereid bent om een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2022 te geven. Alvast heel hartelijk dank daarvoor!