Vastentijd acties

Vastenpot en spaardoosjes

De opbrengst van de Vastenpot van onze gemeente is dit jaar bestemd voor een project in Moldaviƫ. Door de hoge werkloosheid in dit land, werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche-en wasgelegenheid. U kunt uw gaven achterlaten in de Vastenpot bij de ingang van de kerk of overmaken via rekeningnummer NL37 INGB 0000657305 tnv Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van Vastenactie 2022.

Paasgroeten gedetineerden

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Het thema van de paaskaart in 2022 is ‘Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is’. De kaarten waarop u uw paasgroet kunt schrijven zijn 20 en 27 februari en 6 maart verkrijgbaar in de kerk na afloop van de dienst aan de tafel bij de ingang. Gemeenteleden kunnen de kaarten met hun paaswens in de kerk schrijven of meenemen naar huis en later weer bij de diaconietafel inleveren, uiterlijk zondag 6 maart. U hoeft geen adresgegevens te vermelden. De kaarten worden centraal verstuurd.
De gedetineerden kunnen zelf ook een paaskaart sturen, u kunt eventueel de postzegel daarvoor bijsluiten bij uw kaart of een gift doen voor postzegels via het rekeningnummer van de wijkkas ovv postzegels paasgroeten.

Alvast hartelijk dank.