Matthäus Passion

NA 17 JAAR WEER EEN MATTHÄUS PASSION IN DE GROTE KERK VAN DORDRECHT. 

FUNDRAISING VOOR OEKRAÏNE BRENGT € 20.000 OP.

Afgelopen zaterdag heeft het Bach Ensemble Amsterdam in samenwerking met Rotaryclub Zwijndrecht in de Grote Kerk van Dordrecht de Matthäus Passion uitgevoerd om geld in te zamelen ten behoeve van Oekraïne. Het concert stond in april 2020 al gepland; destijds betrof het een fundraising voor een lokaal doel. Door corona moest het concert echter twee keer worden uitgesteld. Vanwege de dramatische omstandigheden in Oekraïne is besloten om het goede doel te wijzigen. De opbrengst van € 20.000 wordt nu bestemd voor medische en humanitaire hulp in Oekraïne.

Na 17 jaar eindelijk weer een Matthäus in een volledig uitverkochte Grote Kerk. De zeventig musici van het Bach Ensemble Amsterdam, onder de bezielende leiding van Paulien Kostense, werden bijgestaan door de nationaal en internationaal bekende solisten als Stephan Adriaens, Joep van Geffen, Falco van Loon, Michiel Meijer en Anna Lachegyi. 

De lichtstralen van een uitbundig schijnende zon gaven niet alleen een prachtige sfeer in de kerk, maar zorgden ook voor een aangename temperatuur.

Tijdens de pauze verzorgde Rotaryclub Zwijndrecht drankjes voor alle 750 aanwezigen.

Aan het slot van het prachtige uitgevoerde concert ontstond eerst de bekende twijfel of na de Matthäus wel geapplaudisseerd kon worden, maar na een eerste aarzeling ontvingen de musici toch een langdurige staande ovatie.

Het concert was in menig opzicht bijzonder van aard. Niet alleen kon er weer eens een Matthäus in de kerk plaatsvinden, maar zo was ook een directe afstammeling van de grote weldoener Philippe Deodatus (schenker van het koperen hek bij het Hoogkoor en het gouden avondmaal- en doopstel), Dorien Deodatus als sopraan bij dit concert aanwezig.