Hoognodige restauratie glas-in-loodramen Grote Kerk en benefietconcert

Den Haag, 3 juli 2022. Zomerconcert van het Haagse Matrozenkoor in de Kloosterkerk.

Dat we een monumentaal gebouw bezitten is een groot goed maar ook een verantwoordelijkheid en zorg voor Onze Lieve Vrouwe. 

Na de restauratie van het Kamorgel zijn nu de glas-in-loodramen aan de beurt. Ongeveer 15 ramen verkeren in slechte staat. Vooral het loodwerk verdient de aandacht. Door vervuiling, weerinvloeden en ouderdom is het loodwerk aangetast en verzakken de ramen en is er lekkage ontstaan. Concreet betekent het, dat het lood moet worden vervangen. Totale kosten zo’n 1,5 miljoen euro. 

Dit is tijdrovend en specialistisch handwerk waarbij het glas en lood in gedeelten wordt uitgenomen, gerestaureerd, gereinigd en teruggezet. Er zijn nog maar enkele bedrijven die dit vak beheersen en uitoefenen. Je zou het een gilde kunnen noemen. 

Naast het verkrijgen van subsidiegelden, ongeveer 40-50% van de restauratiekosten, zullen we zelf  

50-60% op moeten brengen, en dan gaat het over een bedrag van zo’n € 750.000. 

De Stichting Behoud en de Vrienden van de Grote Kerk trekken hierin samen op, om geld in te zamelen voor dit project. De werkgroep krijgt de naam “Ramen in Nood”

Uniek benefietconcert 30 september, Haags Matrozen Koor t.b.v. restauratie glas-in-loodramen 

Het Haags Matrozen Koor (HMK) zal een concert verzorgen in de Grote Kerk van Dordrecht. Dit oudste jongenssopranen koor van Nederland is bekend geworden van optredens in de Haagse Kloosterkerk en samenwerking met het Residentieorkest en het Bachkoor. 

Het Haags Matrozen Koor biedt de leden vanaf een leeftijd van 7 jaar een brede muzikale opleiding met onderwijs in solfège, stemvorming en koorrepetities.  

Dit unieke concert waarbij werken van Faure ten gehore zullen worden gebracht is de start van de geldinzameling actie “Ramen in Nood”.  

Dankzij een sponsor maken we dit concert mogelijk en is de toegang  gratis. 

Maar, u begrijpt dat we deze avond een beroep gaan doen op uw vrijgevigheid na afloop van het concert! Het heet immers niet voor niets een benefietconcert. Met uw bijdrage maken we een start met de werving van € 750.000. Noteer dus in de agenda en geef het door aan familie, vrienden en kennissen: 

30 september concert Haags Matrozenkoor Grote Kerk Dordrecht 

Aanvang 19.30 uur. 

Toegang gratis, collecte na afloop