Open Monumentenweekend

 

Open Monumentenweekend 2019 in en om de Grote Kerk

Op 14 en 15 september a.s. vindt het jaarlijkse Open Monumentenweekend plaats met als thema: “Plaatsen van plezier”.
De Grote Kerk is dan ook voor publiek open en de toegang tot de kerk en de toren is dan gratis.
De openingstijden zijn op 14 september van 10:00 tot 17:00 uur en op 15 september van 12:00 tot 16:00 uur.

Programma
Zaterdag 14 september is het Nationale Orgeldag en dan komen diverse (amateur) organisten de orgels van de Grote Kerk bespelen. ’s Middags om 15:30 is er een orgelconcert door stadsorganist en organist van de Grote Kerk Cor Ardesch.

In de tuin van de Grote Kerk wordt op 14 september van 10:00 tot 17:00 uur een Restauratiebeurs gehouden.

Op deze restauratiebeurs kunnen bezoekers kennismaken met diverse vakmensen die bij het onderhoud en de restauratie van een monument onmisbaar zijn.

Zo kan men ontdekken hoe een decoratieschilder niet-van-echt-te-onderscheiden marmer en hout schildert en zullen verschillende leden van de Vakgroep Restauratie Stukadoors een demonstratie geven. Andere ambachten die vertegenwoordigd worden op de restauratiebeurs zijn o.a. klassiek beeldhouwen, meubelrestauratie en het restaureren van o.a. historische fresco’s en antiek houtsnijwerk. Naast ambachtslieden zijn er ook specialisten aanwezig die u kunnen adviseren op het gebied van bouwhistorisch onderzoek en historische interieurs, én zal de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) aanwezig zijn om te adviseren en vragen te beantwoorden.

Zondagmiddag, 15 september treedt om 14:00 uur het Ivrietkoor Al Naharot op in de Grote Kerk.

De Joodse gemeenschap in Dordrecht is heel klein. Slechts enkele tientallen zijn over gebleven, nadat tijdens de tweede wereldoorlog Joodse Dordtenaren waren vermoord. Jarenlang hield deze bevolkingsgroep zich rustig op de achtergrond. Een tijdlang was er nog wel een huissynagoge in Dordrecht, maar toen er geen tien mannen meer te vinden waren voor de eredienst, ging deze groep naar de diverse synagogen in Rotterdam. Sedert 1995 bestaat er toch weer een actief contact tussen Joden in deze regio, want daaraan bleek behoefte te bestaan. De groep noemt zich Bne Dor, wat je kunt vertalen als: Kinderen van Dordrecht. Uit deze groep ontstond in 2012 het Ivrietkoor "Al Naharot". "Al Naharot " betekent bij de Grote Rivieren, Ivriet is het moderne Hebreeuws. De koorleden zijn Joodse Dordtenaren, een aantal komt uit Israel en een deel van het koor bestaat uit zangers, die affiniteit voelen met Israel en/ of de Hebreeuwse taal. De leden van Bne Dor komen rondom de Joodse feestdagen bij elkaar, niet omdat ze overwegend religieus zijn, maar de feestdagen zijn wel de ijkpunten in hun leven.

Door het vasthouden aan hun tradities bestaat, ondanks alle pogingen de Joden te vernietigen, dit volk nog steeds.

Het Ivrietkoor komt wekelijks bij elkaar om de prachtige melodieën te oefenen. Deze melodieën zijn van uit de hele wereld terecht gekomen in de smeltkroes die Israel heet, en van daaruit weer teruggekomen naar Dordrecht. Het repertoire bestaat uit volksliedjes, treurliederen en de prachtige psalmen. De tekst van de psalmen is gelijkluidend aan de psalmen die in de kerk worden gezongen, maar de muziek is verrassend anders. Het koor treedt regelmatig op en voor velen is het belangrijk en interessant om met de muziekcultuur van Israel kennis te maken. Die mogelijkheid is er nu!

Lees meer

tentoonstelling

 

In de Grote Kerk te Dordrecht is van 1 juni tot aan 31 augustus 2019 een solo expositie van de Alkmaarse fotograaf Alef Starreveld te bezichtigen.

Zijn expositie is genaamd 'Innocence' en benadrukt niet alleen onschuld en verstilling, maar ook de rauwe randjes van het bestaan.

De fotografische werken zijn met zorg geselecteerd in nauw overleg met de Alkmaarse kunstenaar Johan van der Kroon en door Johan in de Grote Kerk in collectie samengebracht. Een duo-interview met de fotograaf en zijn vriend/ kunstenaar Johan van der Kroon.

Alef: "Na een hele andere carrière ben ik nu al jaren werkzaam als fotograaf en filmmaker. Mijn grote liefde is altijd de kunstfotografie en het maken van "kunst"videoclips geweest. In mijn werken vermeng ik techniek, landschap en ruimte (interieur en exterieur) met verwondering. Samen leiden ze vaak tot Magisch Realistische beeldcomposities, soms leiden ze ook tot Surrealistische composities.

Ze vormen de link naar diepere lagen in mijn werken, waarin menselijke thema's spelen als romantiek, groei, hoop, verdriet, eenzaamheid, verval en een grote sociale betrokkenheid, voortgekomen uit mijn jeugd in een Noord-Hollands arbeidersgezin. Hier werd de dagelijkse realiteit van hard werken in de fabriek, de grote sociale verschillen en conflicten, ook binnen het gezin, verlicht door vertelkunst en klassieke muziek.

In mijn werk probeer ik uit te drukken welke reis wij als mens afleggen; hoe wij erin slagen om op weg te gaan, zonder te weten of we ooit komen waar we willen zijn? Om onderweg te vallen, maar toch steeds opnieuw op te staan en door te gaan", aldus Alef.

Johan van der Kroon vult aan: "Alef heeft de neiging om in zijn werk melancholiek te zijn. Om zijn verhaal goed te vertellen, probeer ik zijn gedachtengoed te begrijpen, te adviseren en aan te vullen, waar nodig, ook met de presentatie van zijn collectie. In deze tentoonstelling proberen wij de zwaardere onderwerpen, zoals 'Before the Crucifixion' (voor de kruisiging) af te wisselen met lichtere en meer romantische vertoningen uit het dagelijks leven, 'Innocence' (onschuld) zogezegd.

Niet de meest makkelijke opgave om de werken op de juiste wijze te presenteren, zodat aan ieder stuk in de collectie de eer wordt gegeven die het verdiend en ervoor te zorgen dat ieder kunststuk elkaar versterkt.

Een ruw, vooropgezet plan hebben we meestal wel, maar elke keer blijkt ter plaatse dat er gespeeld moet worden met de indeling om optimaal gebruik te maken van ruimte en licht".

Centraal in de expositie hangen twee grote werken naast elkaar, waarop zijn twee kleindochters zijn afgebeeld. Zij vertegenwoordigen voor hem de jonge onschuld.

Saillant detail is dat de foto bij dit artikel waarop zowel Alef, Johan en de portretten van Alefs kleindochters Karel en Evie te zien zijn, gemaakt is door kleindochter Evie.

Alef: "Dat is wel het meest mooie wat je als fotograaf kan overkomen, een expositie in deze geweldige ruimte in de Grote Kerk met zijn bijzondere lichtinval, waarin twee kunstwerken te bewonderen zijn van mijn prachtige kleinkinderen.

En het is natuurlijk een grote eer om in deze prachtige kerk gelegen in hartje centrum te mogen exposeren. De middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw aanwezige monumenten, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Dordrecht, bezocht door zo'n 100.000 mensen per jaar.

Mijn expositie komt mede door deze mooie ruimte en ingetogen sfeer helemaal tot zijn recht. Helemaal uniek en speciaal is het mijn werk te mogen tentoonstellen vlak nadat de grote Nederlandse stilleven schilder Henk Helmantel in de Grote Kerk exposeerde".

De expositie is nog te bewonderen tot 31 augustus, de Grote Kerk is voor bezoek geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 uur tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

https://epal.bdumedia.nl/alkmaarsweekblad/20190619/#page/9

 

 

 

 

Lees meer

Middaggebed

Vanaf 5 juni is er weer elke week op woensdag van 12.30 uur tot circa 12.45 uur een middaggebed in het Mariakoor van de Grote Kerk.

Het is een kort maar zinvol moment midden in de week.

Een jarenlange traditie waarbij we een Psalm lezen, luisteren naar muziek, ruimte geven aan stilte en gebed.

Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.

Voorgangers van diverse kerken geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen.

Er zijn altijd enkele tientallen aanwezigen en u mag zich van harte uitgenodigd weten om u daar bij te voegen wanneer u in de gelegenheid bent.

Het is een kort maar zinvol moment midden in de week.

Een jarenlange traditie waarbij we een Psalm lezen, luisteren naar muziek, ruimte geven aan stilte en gebed.

Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.

Voorgangers van diverse kerken geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen.

Er zijn altijd enkele tientallen aanwezigen en u mag zich van harte uitgenodigd weten om u daar bij te voegen wanneer u in de gelegenheid bent.

 

Lees meer

Mediatour

Mediatour: Dwalen door de Grote Kerk

In november 2018 is een belangrijk arrangement aan het bezoekersassortiment toegevoegd: de mediatour. In samenwerking met productiemaatschappij Imagineear is een informatiedrager ontwikkeld die zijn weerga niet kent. U ontvangt bij de entree een MPi, een soort smartphone, gevuld met auditieve en visuele content over 1) de kerk als gebouw en 2) het gebouw als kerk.

Deze twee elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Projectgroep Verhaallijnen, waarin alle bij de kerk betrokken instanties tegenwoordig waren, is verantwoordelijk voor de zgn. content. De wetenswaardigheden zijn verwoord door Jan Doolaard en ingelezen door Gijs Scholten van Aschat (Ne) en Ed Stoppard (En). Met een inleiding van Paul Wansink, predikant van de Grote Kerk Gemeente, en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht.

De kerk is verdeeld in acht zones; daarbinnen zijn veertig stops gemarkeerd. U kunt u laten leiden door het apparaat in uw hand (en oren), maar evengoed instappen waar uw belangstelling het meest naar uitgaat. Ook is het mogelijk op deze manier de rondgang later nog eens op te pakken. Om de kosten, € 2,50 per persoon, hoeft u het niet te laten. En als u lid bent/wordt van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk is de mediatour helemaal gratis. Warm aanbevolen!

Lees meer

Henk Helmantel exposeert

Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk
In 1618-1619 werd de Synode van Dordrecht gehouden. Meer dan 100 predikanten, geleerden en politici uit binnen- en buitenland kwamen in Dordrecht bijeen. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een politiek en cultureel evenement, dat van invloed is geweest op geschiedenis, taal en normen en waarden. Precies 400 jaar later herdenkt de stad Dordrecht deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek, genaamd Ode aan de Synode. 
Henk Helmantel
De Grote Kerk, het gebouw dat een rol speelde in de Synode, speelt een voorname rol in het programma. Tijdens Ode aan de Synode exposeert de vermaarde Groningse schilder Henk Helmantel (1945) in de Grote Kerk. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste representanten binnen de stroming van het hedendaags realisme. Helmantel maakt veelal gebruik van dramatische licht-donkercontrasten, zoals ook te zien bij de zeventiende-eeuwse meesters.  Helmantel heeft speciaal voor deze expositie enkele werken gemaakt, waarbij hij zich liet inspireren door de Dordtse Synode. Ook is een kerkinterieur van de Dordtse Grote Kerk geschilderd door Helmantel te zien. Ook maken stillevens met items uit de collectie van het Dordrechts Museum deel uit van de expositie.

Ode aan de Synode
400 jaar geleden werd de Synode van Dordt gehouden. Dordrecht organiseert onder de naam Ode aan de Synode vanaf november 2018 tot mei 2019 diverse publieksactiviteiten ter herdenking van deze historische gebeurtenis.

Openingstijden expositie (24 november 2018 – 26 mei 2019)
November – Maart
wo-zo 12:00-16:00 uur

April – mei
di-za 10:30-16:30 uur
zo 12:00-16:00 uur 
            

Nadere informatie
De expositie wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht, in samenwerking met de Grote Kerk Dordrecht.
Voor meer informatie en contactgegevens van de kunstenaar leest u verder op https://www.henkhelmantel.nl

 

Voor meer informatie over de expositie kunt u vinden op https://helmantelindordrecht.nl

Meer informatie over de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht is online te vinden https://grotekerkdordrecht.com/vrienden/

Lees meer

Actie Kerkbalans

ACTIE KERKBALANS 2019 VAN START: GEEF VOOR JE KERK

Op zaterdag 19 januari is de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2019 van start gegaan. Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om de AKB-envelop met het verzoek om een financiële bijdrage bij u langs te brengen en de retourenvelop een week later weer bij u op te halen. Gemeenteleden die verder van Dordrecht wonen, zullen de AKB- envelop per post ontvangen.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2019 is: ’Geef voor je kerk’. Kerkelijke gemeenten ontvangen geen subsidie en zijn dan ook erg afhankelijk van giften van gemeenteleden. Uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor financiering van activiteiten vanuit de Grote Kerk Gemeente en voor financiering van de kosten (onderhoud gebouw, verzekeringen, loonkosten etc.) Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2019 is dus zeer welkom! Alvast heel hartelijk dank!

De kerkrentmeesters

 

 

.

 

 

Lees meer

Brocante in de Grote Kerk

Op 30 maart 2019 organiseert Heerenlanden Events in de Grote Kerk van Dordrecht:
'BROCANTE IN DE GROTE KERK’ van 10:00-16:30 uur.
Ruim 50 brocanteurs, op deze prachtige locatie, laten hun mooiste brocante zien, variërend van romantisch, stoer, shabby tot industrieel.
Kom heerlijk struinen tussen de prachtige brocante kramen. Ook een hapje en drankje zal niet ontbreken!

De middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw.
Entree: 4,00
Kinderen tot 12 jaar gratis

Adresgegevens:
Grote Kerk Dordrecht
Lange Geldersekade 2 3311 CJ Dordrecht

 

Lees meer

Dichter bij de dichter

Vanaf 7 september Schilderijen-expositie René Tramper : “Dichter bij de dichter”.

24 schilderijen over de Psalmen
Ruim een jaar lang trok hij op met de dichters van de Psalmen. Uit deze meditatieve reis met zielsverwanten ontstonden 24 schilderijen. De emotie van de dichter en die van hemzelf heeft hij op intuïtieve wijze in beeld en kleur samengebracht op het doek.

De werken, waarin vaak sprake is van symboliek, kenmerken zich door eenvoud, kleurgebruik en experiment met textuur en zijn weergegeven in abstracte en figuratieve stijl.
Meestal is een enkele tekst uit de Psalm genomen als uitgangspunt.
Met deze schilderijen wil hij vooral de emotionele lading binnen de geloofservaring, die zo vaak terug te vinden is in de Psalmen, aanraken. Hij nodigt de bezoekers af te dalen uit het hoofd naar het hart. Om van kijker een schouwer te worden en zo tot een innerlijke ontmoeting met de dichter te komen.

Meer informatie over René is te vinden op zijn website www.rtramper-paintings.nl