Nieuws

Collecte & actie kerstnachtdienst 2017

Het collectedoel voor de kerstnachtdienst (24 december, aanvang 23.30 uur) is traditioneel een doel waarbij we als uitgangspunten hebben: de noodzaak bij de organisatie voor een bijdrage, de maatschappelijke behoefte en een duidelijk herkenbaar doel dat dichtbij ons staat.
Voor dit jaar zijn we daarbij uitgekomen op: Werkgroep Justitiepastoraat P.I. Dordrecht.

Iedere zondag wordt er voor circa 80 gedetineerden een kerkdienst gehouden in de P.I. te Dordrecht. Daarnaast zijn er diverse vormen van zorg en activiteiten voor de gedetineerden. Ds J. Kraaijeveld wordt hierin bijgestaan door de Werkgroep Justitiepastoraat. Het bestuur van deze werkgroep bestaat uit Ds. J. Kraaijeveld en vrijwilligers uit de diverse kerken in Dordrecht. De werkgroep zelf bestaat uit circa 50 vrijwilligers. De beschikbare financiële middelen van de werkgroep komen voornamelijk uit de collecten van de Dordtse kerken en kerken uit de andere Drechtsteden. Onderstaand een aantal voorbeelden waarvoor deze middelen worden gebruikt.

Kinderen: het kind van de rekening
Het zal je maar gebeuren: je vader zit maandenlang ‘voor zijn werk in het buitenland’ of je vader is ‘een tijdje op vakantie’ en ja er zijn uiteraard ook kinderen die wél weten waar hun vader is. Deze vaders hebben geen toestemming om de gebruikelijke digitale communicatie middelen te gebruiken. Contact met hun kinderen is hierdoor minimaal. De werkgroep houdt zich bezig met het Vader Voorleesproject. Gedetineerden krijgen de mogelijkheid om iets voor te lezen aan hun kinderen. Daarvan wordt een dvd gemaakt en (met toestemming van de moeder) opgestuurd naar de kinderen. Deze dvd wordt door de kinderen vaak meerdere malen per dag bekeken. Om dit project te kunnen bekostigen is geld nodig voor apparatuur, dvd’s en kinderboeken.

Aanvullende actie
De werkgroep kan veel materialen gebruiken. Naast hierin financieel bij te staan kunnen we als Grote Kerk-gemeente nog extra ondersteuning bieden. We vragen aan de bezoekers van de Kerstnachtdienst om kindervoorleesboeken, nieuwe beschrijfbare dvd’s, en postzegels mee te brengen. Postzegels omdat gedetineerden geen digitale communicatiemiddelen kunnen gebruiken maar wel brieven mogen schrijven.

Het Kerstfeest is er voor iedereen. Ook voor gedetineerden en zeker ook voor de kinderen van gedetineerden. Of zoals een ex-gedetineerde heeft gezegd: "Zonder de aandacht van de kerk binnen de P.I. had ik het er buiten niet gered". Door de collecte van de Kerstnachtdienst te bestemmen voor de Werkgroep Justitiepastoraat P.I. Dordrecht kunnen we helpen de continuïteit van de pastorale zorg in de P.I. te waarborgen. Samen kunnen we dankbaar contact verzorgen tussen kind en vader.

Lees meer

Unieke kerststal in de Grote Kerk

Vanaf donderdag 7 december t/m de kerstmarkt is er een bijzondere Kerststal te bewonderen in de Grote Kerk. Als locatie is de Jeruzalemkapel gekozen, nabij de Grotekerksbuurt.

De Stichting Rooms Katholiek Erfgoed wil een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het katholieke erfgoed en de kennis daarvan in Nederland. Dit doen ze door onder andere Kerstgroepen te restaureren. Vorig jaar werd van deze stichting een Kerstgroep tegen een gering bedrag geleend en in het Mariakoor tentoongesteld. Dit was een groot succes. Dit jaar werd door de Stichting Rooms Katholiek Erfgoed een andere Kerstgroep uit het begin van de 20ste eeuw te koop aangeboden. Na een kleine restauratie en het maken van een bijpassende Kerststal wordt het geheel vanaf 7 december tentoongesteld. De Kerststal is gemaakt door Wim Huijzers. Zowel de Kerstgroep als Kerststal zijn aan de Grote Kerk geschonken door een gemeentelid van de Grote Kerk gemeente.

Ook worden er een aantal kerststalletjes tentoongesteld van de familie Goverde. Zij zijn in het bezit van honderden kerststallen. Een deel van deze unieke verzameling zal eveneens te zien zijn tijdens de Adventtijd en de Kerstmarkt in de kooromgang. We zijn trots op deze tentoonstellingen en heten u dan ook van harte welkom om dit alles te komen bewonderen.

De Grote Kerk is t/m 14 december open op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Tijdens de Kerstmarkt is de kerk open op vrijdag 15 december van 10.00-20.00 uur, zaterdag 16 december van 10.00-17.00 uur en zondag 17 december van 12.00-16.00 uur.

 

 

Lees meer

Gedachtenisbijeenkomst 12 november

Gedachtenisbijeenkomst 12 november, 19.00 uur

Op 12 november 1942 en de dagen rond die datum, dus 75 jaar geleden, werd een groot aantal Joodse Dordtenaren opgepakt en afgevoerd naar de Hollandsche Schouwburg en vandaar naar kamp Westerbork en de vernietigingskampen, onder hen ook de – tot op heden – laatste Dordtse Rabbijn en zijn familie, het gezin Katan. Een zeer donkere periode in de geschiedenis van onze stad.

Vanuit het Platform van Dordtse kerken is in samenwerking met het Ivrietkoor ‘Al Naharot’ uit Dordrecht het initiatief genomen een gedachtenisbijeenkomst te houden in de Grote Kerk.

Na 75 jaar zal eindelijk Kaddish gezegd worden, het Joodse gebed voor overledenen, uitgesproken door Chazzanit Hannah Verhulst.
Zij zingt het ontroerende herdenkingsgebed "El Male Rachamiem", waarin zij ook over de concentratiekampen zingt.

Bertie Rodrigues, een van de overlevenden zal spreken.
Jonge Joodse mensen zullen kaarsen aansteken als teken dat het Joodse licht niet gedoofd is en als teken van hoop.
Het koor "Al Naharot" zal herdenkings- en klaagliederen in het Ivriet ten gehore brengen, het koor staat onder leiding van Doron Peper.

Verdere muzikale medewerking wordt verleend door een aantal violisten, een celliste, een pianist en de organist van de Grote Kerk, Cor Ardesch.

De Dordtse Joodse dichter Edjo Frank leest een eigen gedicht voor, passend bij deze herdenking.

Namens de Gemeente Dordrecht zal de burgemeester, dhr. A.W. Kolff het woord voeren.

Ds P. Wansink van de Grote Kerk leidt de herdenking.

Een bijzondere bijeenkomst waarvoor ik u van harte wil uitnodigen. Iets scherper gesteld: u zou het als een heilige plicht kunnen beschouwen te komen. Uw komst onderstreept immers dat het lot van Joodse Dordtenaren, slachtoffers van redeloos geweld, ons zeer ter harte gaat.

ds P. Wansink

De kerk is open vanaf 18.30 uur

Na afloop wordt er koffie en thee geschonken in het Mariakoor.

Lees meer

Gevangeniszondag 2017

Gevangeniszondag 2017

Uitnodiging                                                                                   
Kerk-en/in gevangenis
Op zondag 29 oktober a.s. zal in de Grote Kerk te Dordrecht een dienst gehouden worden die geheel in het teken zal staan van het Justitiepastoraat. Deze dienst zal worden geleid door ds. Jan Kraaijeveld, Justitiepredikant in de Penitentiaire Inrichting Dordrecht.
Tijdens de dienst zal een diaconale collecte gehouden worden, waarvan de opbrengst zal worden verdeeld tussen de “Werkgroep Justitiepastoraat P.I. Dordrecht” en de “Stichting Exodus Nazorg, afd. Drechtsteden”, en komt daarmee volledig ten goede aan de zorg- en nazorg (ex)-gedetineerden.
De kerk gaat om 10.00 uur open, de dienst begint om 10.30 uur.
Na afloop van de dienst wordt er koffie en thee geschonken in het Mariakoor.
De diaconie nodigt u namens de kerkenraad van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.
Met hartelijke groet,
Namens de diaconie van de Wijkgemeente Grote Kerk,
Wilma Meijer. diaken met bijzondere opdracht t.g.v.
het Justitiepastoraat P.I. Dordrecht.

Adres: Grote Kerk Dordrecht, Lange Gelderse kade 2, 3311 CJ Dordrecht.(De Grote kerk is op ca. 5 minuten loopafstand van de parkeergarage Spuihaven gelegen naast het Stadskantoor, Spuiboulevard 304, en op ca. 15 min. loop-afstand vanaf het Centraal Station Dordrecht).

Debat in de Stad

Derde stadsdebat heeft thema religie

In de reeks Debat in de Stad, Grote Kerk Dordrecht over actuele maatschappelijke thema’s is op maandag 23 oktober 2017 het derde stadsdebat over: Religie en de Maatschappij; Wat is de toekomst van de religie in ons postchristelijke Europa?

Na een mooi, indringend en goed bezocht debat in de Trinitatiskapel op 18 september over armoedebestrijding is dit het derde en laatste stadsdebat van 2017.

De inleider van deze avond is Christa Compas vanuit het Humanistisch Verbond; de tegensprekers zijn pastoor Tjeerd Visser en dominee Paul Wansink.

Zij gaan met elkaar in debat over de vraag of religie nog toekomst heeft in een Europa dat steeds meer als postchristelijk wordt aangeduid. Is een maatschappij zonder religie denkbaar en leefbaar? Kunnen we leven in een wereld waar ons eigen denken allesbepalend is en waar geen ruimte is voor verwondering? Kunnen we naar elkaar blijven omzien en een participatiemaatschappij opbouwen en waar halen we daarvoor de inspiratie en motivatie vandaan?

Kortom genoeg om over na te denken en met de sprekers en aanwezigen in gesprek te gaan.

Gespreksleider: Hans Berrevoets
Harpiste: Leonieke de Kleer
Locatie: Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22
Aanvang: 20:00 uur, toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden om voor de gemaakte onkosten.

Lees meer

Thema-avond coming-out en geloven

Aankondiging thema-avond Grote Kerk over coming-out en geloven

Op donderdag 14 september a.s. vind er om 20uur (inloop 19.30u) in de Grote Kerk van Dordrecht een thema-avond plaats over coming-out en geloven, homoseksualiteit (LHBT) en de kerk. De avond is onderdeel van de Dordrecht Pride en wordt georganiseerd samen met de Grote Kerk en LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties.

Kun je LHBT'er zijn en gelovig? Ja natuurlijk, zullen de meeste kerken aangeven. Toch blijkt het voor mensen in deze regio met een andere geaardheid vaak lastig hun weg te vinden binnen een geloofsgemeenschap. Kerkelijke LHBT'ers wachten langer met hun coming-out dan leeftijdsgenoten. En eenmaal uit de kast blijft de discussie 'wel of geen relatie' een lastige. Aan de hand van drie videofragmenten, waarin jonge mensen iets laten zien van hun worsteling binnen de kerk, gaan we het gesprek aan. Hoe doe je dat, je weg vinden binnen de kerk? Waar loop je tegenaan? En waarom zou je überhaupt nog naar een kerk gaan of geloven in een God als deze homoseksualiteit veroordeeld? Hoor wat anderen hierover zeggen of vertel je eigen verhaal.

De gespreksleider deze avond is journalist Kees Thies. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Maarten Teekens. Ontmoet ook Lennart Lenskens (organisator Dordrecht Pride), ds Paul Wansink (voorganger Grote Kerk gemeente), Minke Velthuis (blogster website Lazarus), Jochem de Klerk en Kees Goedegebuur (LCC Plus Projecten).

We hopen op een boeiende en bemoedigende avond.
Dordrecht Pride
Platform Dordtse Kerken

 

 

Lees meer