Nieuws

Vicaris is alweer op de helft

In september heb ik mezelf via de Wijkbrief kort voorgesteld als predikant-in-opleiding, verbonden aan de Grote Kerk in Dordrecht. In de afgelopen maanden heb ik, ondanks alle maatregelen, jullie als gemeente mogen leren kennen.

Lees meer

Start Actie Kerkbalans 2021

Op zaterdag 16 januari a.s. gaat de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2021 van start. Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om als `loper` de AKB-envelop met het verzoek om een financiële bijdrage voor de Grote Kerk Gemeente bij u langs te brengen.

Lees meer
Front van het kamorgel

Restauratie balgen Kamorgel

Begin januari a.s. wordt gestart met de restauratie van de balgen van het Kamorgel van de Grote Kerk. Al geruime tijd is duidelijk dat de lekkende blaasbalgen hersteld moeten worden.

Lees meer

‘Sura Cantat’ in Coronatijd

Op dinsdagavond 10 maart 2020 repeteerde de Grote Kerk cantorij ‘Sura Cantat’ voor het laatst in de volledige bezetting. Daarna waren deze zangrepetities niet meer mogelijk. Wat volgde waren de online-kerkdiensten en het experimenteren om daarvoor het beeld en geluid zo goed mogelijk krijgen.

Lees meer

Coronavirus maatregelen

Actuele informatie over de maatregelen die de Grote Kerk Dordrecht heeft getroffen voor het bijwonen van kerkdiensten.

Lees meer

Bidden? (Kerk in beeld)

Waarschijnlijk is dit een afbeelding van de biddende koning David. Helemaal zeker is dat niet, maar daar gaat het me nu niet om. Een biddende figuur op de afbeeldingen in het hoogkoor. Juist in deze tijd leren we opnieuw het belang van gebed.

Lees meer

Uit het lood (Kerk in beeld)

Het orgel gedeeltelijk in beeld en een blik op, of vanuit de vensters. Maar verticaal en horizontaal het ijzerwerk dat de kerk en de kroonluchters in de greep heeft. In de kerk valt dat nooit zo op, maar nu springt het eruit.

Lees meer

Koorbanken (Kerk in beeld)

Deze weken lezen we in de kerk gedeelten uit het Oude Testament die zijn afgebeeld op de koorbanken. Vanaf die banken werd op het hoogkoor gezongen, de dagelijkse getijden. Het houtsnijwerk op die koorbanken is een van de schatten van de Grote Kerk.

Lees meer

Dwarse bank (Kerk in beeld)

Deze blik op de kerk is kenmerkend voor de afgelopen periode. Een lege kerkbank met rechts in beeld een microfoon voor geluidsopname. Als je de afgelopen weken de kerk in kwam viel het meteen op: de stilte, maar ook wel de verlatenheid, geaccentueerd door allerlei richtmicrofoons op plaatsen waar ze normaal niet kunnen staan, midden in de kerk.

Lees meer

Venster op de hemel (Kerk in beeld)

Onze kerk is rijk versierd met glas in lood ramen. De lichtval in de kerk wordt zo getemperd en gekleurd. Gebrandschilderde ramen hebben een dubbel effect: het licht valt anders de kerk binnen, maar ook je kijkt vanuit de kerk anders naar buiten, naar het licht.

Lees meer