Nieuws

Voorjaarsconcerten

NIEUW PROJECTKOOR MARTIN MANS GEEFT CONCERT IN DORDRECHT

De bekende dirigent Martin Mans is gestart met een nieuw mannenkoor op projectbasis dat luistert naar de naam Groot Mannenkoor Midden-Nederland. Honderd zangers uit het midden van het land hebben zich ingeschreven en hard gerepeteerd om klaar te zijn voor hun concert in de monumentale Grote Kerk in het centrum van Dordrecht. Ze hebben een gevarieerd programma ingestudeerd dat muzikaal wordt omlijst op orgel en vleugel.

Het repertoire bestaat uit bekende geestelijke liederen, spirituals, klassieke en populaire muziek. De jonge, getalenteerde organist en pianist Mark Brandwijk zorgt voor de begeleiding aan het historische orgel en aan de vleugel. Martin en Mark zijn muzikaal uitstekend op elkaar ingespeeld wat zorgt voor een gestroomlijnd programma. Tevens zullen zij tijdens de concerten vierhandig te horen zijn aan de piano. Een muzikale belevenis!

Bijzonderheden:
Datum : zaterdag 2 juni 2018
Locatie : Grote Kerk, Lange Gelderse Kade 2, Dordrecht
Aanvang : 20.00 uur
Toegang : € 15,=. Online € 12,50!
Leden PCOB/KBO/ANBO € 11,=.
Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.
Reserveren : www.martinmans.nl of t. 06-25391903

Lees meer

Libertas Male Choir

DE CANADEZEN KOMEN
Mannenkoor Libertas uit Canada zingt in Nederlandse kathedralen
Van koningsdag tot bevrijdingsdag 2018 is het Canadese Mannenkoor Libertas op tournee in Nederland en zingt in ’s lands grootste kathedralen. Martin Mans is de drijvende kracht achter dit koor. Op woensdag 2 mei 2018 zingen de mannen in de Grote Kerk in Dordrecht tezamen met het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus onder leiding van Martin Zonnenberg. Ze vormen één stem en brengen de mooiste volks- en vaderlandse liederen ten gehore waarin de bevrijding door de Canadezen wordt bezongen.
Het jonge talent Mark Brandwijk bespeelt het monumentale Kamorgel en de vleugel ter begeleiding van de zang. Maar hij verzorgt tevens een improvisatie. Daarnaast is fluitiste Marjolein de Wit een waardevolle aanvulling op het programma. Zij bespeelt op virtuoze wijze haar verschillende fluiten. Jan Scheper is bassolist en vertolkt de solo’s.
Het programma staat garant voor variatie waarin men zich kan laten meevoeren op zowel vocale als instrumentale klanken.
Datum: woensdag 2 mei 2018Locatie: Grote Kerk, Lange Geldersekade 2, Dordrecht
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 15,=. Online € 12,50
Leden PCOB/KBO/ANBO € 11,=
Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.
Reserveren en online bestellen kan op www.martinmans.nl of t. 06-25391903. 

Libertas, the voice of Liberty
Zo luidt de volledige naam van het Canadese mannenkoor. Martin Mans kwam al in de vroege negentiger jaren in Canada en leerde velen van deze zangers kennen die toen nog op andere koren zongen. Vijf jaar geleden vroeg men hem als dirigent van een nieuw op te richten mannenkoor met als doel de bevrijdingsperiode in Nederland mee te maken en optredens te verzorgen. Haar eerste reis naar Nederland was in 2015 bij 70 jaar bevrijding. Ze hebben onder andere in Westerbork gezongen en het voormalige concentratiekamp bezocht. De concerten waren heuse hoogtepunten en heeft de banden tussen de Nederlandse en Canadese zangers versterkt. Martin Mans reist vijf keer per jaar naar Canada om te repeteren en concerten te geven met dit enthousiaste koor.
In Dordrecht zingt Libertas samen met het Sliedrechtse mannenkoor van Martin Zonnenberg dat een begrip is in de omgeving. Zij hebben een vriendschapsband met het Canadese koor. Martin Zonnenberg reist vaak mee naar Canada om de zangers te begeleiden tijdens de concerten.

 

 

 

 

 

 

Lees meer

40-dagentijdkalender 2018 – Onvoorwaardelijke liefde

Over vier weken begint de lijdenstijd, de periode van veertig dagen waarin we ons bezinnen op het lijden en sterven van Christus. Kerk in Actie brengt opnieuw een kalender uit voor deze veertig dagen, met gedachten, gedichten, bijbelteksten of nadenkers voor elke dag. Dit jaar is de kalender kosteloos te verkrijgen. Op zondag 21 en 28 januari staan er diakenen achter een tafel bij de uitgang van de kerk. U kunt bij hen een bestelbon afhalen voor een gratis kalender. Als u de bon op tijd ingevuld opstuurt aan Kerk in Actie, ontvangt u de veertigdagenkalender per post.
De kalender is ook via de webwinkel www.kerkinactie.nl/40dagentijd te bestellen voor 4 euro per stuk.

 

Start actie Kerkbalans 2018

Op 21 januari a.s. start de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB). Bijna 40 gemeenteleden gaan in de komende week op stap om de AKB envelop persoonlijk bij u langs te brengen en de retourenvelop een week later weer op te halen. Gemeenteleden die verder weg wonen, ontvangen de AKB envelop per post.
We hopen van harte dat u een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2018 wilt geven.
De AKB is verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente.
In 2016 en 2017 hebben wij een extra beroep op u gedaan, omdat onze wijkgemeente in de jaren daarvoor te kampen had met vrij forse verliezen. Vooral dankzij uw AKB bijdrage konden we 2016 zonder verlies afsluiten. We hopen dat dit ook in 2017 het geval zal zijn.

Voor 2018 is uw AKB-bijdrage opnieuw hard nodig. De meeste kosten zijn namelijk reguliere uitgaven en komen jaarlijks terug. We hopen dan ook dat u bereid bent om een (extra) financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans te geven.
Alvast bijzonder hartelijk dank hiervoor!

 

Meerjarenbeleidsplan 2018-2023

HERNIEUWD MEERJARENBELEIDSPLAN

In het voorjaar van 2017 heeft de kerkenraad besloten het vigerende beleidsplan te actualiseren. De kerkenraad heeft hiertoe een commissie ingesteld bestaande uit een voorzitter en ten minste één vertegenwoordiger van elk van de geledingen: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

De commissie heeft de opdracht gekregen een hernieuwd beleidsplan samen te stellen voor de periode 2018-2023 dat:
• alle beleidsvoornemens bevat m.b.t. het voortbestaan van de Grote Kerk Gemeente;
• zich uitspreekt over de randvoorwaarden om deze beleidsvoornemens te bereiken;
• de specifieke rol van de (diverse geledingen van de) kerkenraad onder de loep neemt;
• recht doet aan positie van de Grote Kerk in landelijk, regionaal en lokaal verband;
• aansluit bij eerder geformuleerde beleidsartikelen in genoemde verbanden;
• compact is, goed leesbaar, feitelijk juist en up-to-date;

De aanvullende condities luidden:
• uitgangspunt vormen de vigerende beleidsplannen van de Grote Kerk Gemeente;
• de vertegenwoordigers van de geledingen opereren zonder last of ruggenspraak;
• de commissieleden raadplegen hun achterban als daar behoefte aan bestaat;
• de commissie consulteert de predikant en/of andere betrokkenen zo vaak als zij dat wenselijk acht;
• tot de categorie ‘betrokkenen’ worden ook leden van de vorige commissie gerekend.

De bedoeling was in het najaar van 2017 tot een afronding te komen – en dat is gelukt ook. In de kerkenraadsvergadering van oktober heeft de commissie de resultaten toegelicht. Na een intensieve bespreking is het aangepaste en gecompleteerde meerjarenbeleidsplan 2018-2023 door de kerkenraad met algemene stemmen aangenomen. De specifieke aanbevelingen hieruit worden de komende tijd door moderamen en kerkenraad verder uitgewerkt.

Meerjarenbeleidsplan-2018-2023_ONDERWEG