Nieuws

Van Gogh ochtend- en avonddienst

Wat inspireerde Vincent van Gogh in Dordt

Wist u dat Vincent van Gogh tijdens zijn leven enkele maanden in Dordrecht heeft gewoond?

Het is zelfs bekend dat hij in deze periode regelmatig de Grote Kerk van Dordrecht heeft bezocht. Dit jaar is dit precies 140 jaar geleden. Om dit te herdenken hebben er al enkele activiteiten plaatsgevonden. Als afsluiter van het hele project is op 23 april een speciale kerkdienst om 10.30 uur én een vesperdienst om 19.00 uur in de Grote Kerk van Dordrecht.

In één van zijn brieven schrijft Vincent van Gogh over een preek van de Dordtse Ds Keller van Hoorn van destijds. Deze dominee preekte vrijuit over het verlies van zijn dochtertje, dit raakte Vincent diep. Ook lezen we in zijn brieven over de schilderijen van Arie Scheffer die Vincent bekeek in het Dordrechts museum. De schilderijen hebben toepasselijke titels: Christus consolator (trooster) en Christus renumerator (de genezende Christus, die ons leven vernieuwt). In beide kerkdiensten zijn er prenten van beide schilderijen te bewonderen.

Zondagochtend 23 april legt Ds Paul Wansink in zijn preek de verbinding tussen de preek van Ds Keller van Hoorn en het schilderij van Arie Scheffer. ’s Avonds geeft onze stadsorganist Cor Ardesch in de vesperdienst zijn interpretatie van dezelfde verbinding uit met orgelimprovisaties. Kom genieten van deze twee bijzondere diensten in de Grote Kerk van Dordrecht.

Contactpersoon: Ds Paul Wansink, wansinkp@planet.nl, 078-6459361

Lees meer

Tentoonstelling Iconen Anneke Twigt

Tentoonstelling Iconen Anneke Twigt

Uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling van de Iconen van Anneke Twigt-Vasse

De tentoonstellingscommissie nodigt u van harte uit om de opening bij te wonen op vrijdag 28 april om 16.00 uur in de Grote Kerk.
De opening wordt verricht door Ds.Paul Wansink.
Hierna kunt u de iconen bekijken, Anneke is aanwezig om toelichting te geven.
En u kunt onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar napraten. 

Anneke Twigt – Vasse, geboren in 1941, woont in Rolde.
In de jaren ’90 ben ik begonnen met kalligraferen. In Duitsland volgde ik een cursus “Buchmahlerei” : het schrijven en versieren van getijden boeken ( miniaturen).
Hier maakte ik kennis met het schrijven van iconen en dat boeide mij en boeit me nog steeds. Vanaf 2000 tot heden volgde ik diverse cursussen iconen schrijven o.a. in kloosters in Duitsland, Denekamp, Maastricht en Groningen en nu nog steeds in Stadskanaal ( bij Hilda Feunekes en Iet Westerbrink).

Iconen zijn afbeeldingen van Engelen, Heiligen, Christus, Moeder Gods en Profeten, die volgens door de Oosters Orthodoxe Kerk vastgestelde regels werden en nog worden gemaakt. Alle gebruikte materialen komen voort uit de schepping ( dus door God gegeven), bijv. hout, konijnenlijm, krijt en pigmenten. Samen vormen zij een nieuwe schepping: de icoon. Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met de geest en spiritualiteit van het Oosters Orthodox Christendom. Zij wekken ook in de Westerse
wereld steeds meer belangstelling.      

                                                                                                                       
In het Westen zien we de icoon vaak als een kunstvoorwerp, maar het is in de eerste plaats een religieus voorwerp, maar ze mogen wel mooi zijn! Officieel wordt een icoon niet geschilderd maar geschreven. Men schrijft het Woord van God op de plank.
Ik hoop dat u tijdens uw bezoek aan de iconen tentoonstelling ervaart dat het perspectief niet wegloopt uit de icoon, maar naar de toeschouwer komt, u dus. De persoon op de icoon komt naar u toe. Daarom zijn ze soms over de rand geschilderd.
Tijdens de opening wil ik belangstellenden graag uitleg geven over mijn werk.

Lees meer

Bath Abbey Choir

Bath Abbey Choir

Het “Bath Abbey Choir” komt naar Dordrecht!
Vrijdag 5 mei 2017 20:00 uur

De Grote Kerk organiseert een bijzonder concert met medewerking van het Bath Abbey Choir uit Engeland. Het betreft een uitstekend koor dat voor ca. de helft bestaat uit jongens van 8 tot 13 jaar, die de rol van de sopranen vertolken. De andere helft zijn mannen die het koor vierstemmig maken en de alt-, tenor- en baspartijen voor hun rekening nemen. Koorzangers, zowel jong als oud, blijven deze oude en roemrijke Britse traditie in ere houden, die teruggaat tot de 6e eeuw na Christus. Enkele jaren geleden heeft ook het Winchester College Choir een concert gegeven in de Grote Kerk van Dordrecht. Wij zijn zeer verheugd dat ook het Bath Abbey Choir ons komt bezoeken.

Het repertoire is divers: van het Kyrie, Sanctus en Benedictus van een mis van Byrd tot en met het “God so loved the world” van Stainer. Er wordt zowel Brits repertoire vertolkt van Tallis tot en met Stanford als ook muziek van het vaste land van Europa, onder andere van Haydn en Mendelssohn.

Voor dit bijzondere concert geldt een toegangsprijs van € 12,50 per persoon. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de zaal vanaf 19:30 uur.

Expositie aquarellen Marco Boer

Vanaf woensdag 19 april tot 1 juli kunt u het kunstproject ‘Great Churches & Organs’ bezichtigen van aquarellist Marco Boer. Het project bevat 12 grote aquarellen die tesamen een presentatie vormen van de rijke nederlandse cultuur.

Om alvast ook in uw agenda te noteren; zaterdagmiddag 10 juni 2017 om 15:30 uur komen muziek & kunst samen! De bekende stadsorganist Cor Ardesch zal dan  in de Grote Kerk van Dordrecht een concert geven op het Kam-orgel waarbij ook de solo aquarellen expositie ‘Great Churches & Organs te bezichtigen is. Iedereen is van hartelijk welkom! Toegang gratis.

Marco Boer (1973) uit Hendrik-Ido-Ambacht aquarelleert sinds 1997 en is vanaf dat moment ook niet meer geëindigd met dit prachtige maar technisch moeilijke medium. Hij geeft de voorkeur aan een geabstraheerde weergave van de realiteit. Kenmerkend is zijn beperkte kleurpalet, om ze vervolgens tot op het bot te ontdekken. Suggereren en de kunst van het weglaten is hem op het lijf geschreven. De noot die je niet speelt klinkt immers vaak het mooist. Met minder woorden meer zeggen.

Marco werkt veel op groot formaat. Vele keren heeft hij in groepsverband en solo geëxposeerd in zowel binnen- als buitenland. Hij won diverse prijzen met zijn aquarellen.

Marco is kaderlid van International Watersociety Holland. Hij werkt in opdracht voor zowel particulieren als voor bedrijven. Voor meer aquarellen van zijn hand en informatie zie www.watercolor.nl of Instagram> watercolour_aquarel.

Lees meer

BBQ 2016

Het was erg druk op het torenplein bij de jaarlijkse wijkbarbecue. Veel gemeenteleden en ook heel veel kinderen waren erbij op deze prachtige zomeravond om samen te eten en elkaar eens wat uitgebreider te ontmoeten. Dat lukte uitstekend, de sfeer was prima, en de onderlinge gesprekken - kort of wat langer - waren goed.

gevangeniszondag 2016

Op 25 september zal in de Grote kerk te Dordrecht de Gevangeniszondag 2016 worden gehouden.

Deze dienst zal worden voorgegaan door ds. Paul Wansink in samenwerking met
ds. Jan Kraaijeveld, Justitiepredikant Penitentiaire Inrichting Dordrecht (De Dordtse Poorten). De dienst zal mede in het teken staan van het:

Ouders-Kinderen en Detentieprogramma (OKD) van Exodus,

‘Als gevolg van criminaliteit verliezen veel kinderen hun ouders. Kinderen blijven na een arrestatie achter met hun moeder of verzorger. Soms zelfs alleen. Wat maken deze kinderen door? Immers, de afwezigheid van de gedetineerde ouder heeft grote gevolgen voor hun dagelijkse leven’.

De opbrengst van de, tijdens deze dienst te houden, diaconale collecte zal ook voor dit OKD-programma van Exodus bestemd zijn.
www.exodus.nl

Jaarverslag Coördinatiecommissie

Jaarverslag Coördinatiecommissie

Begin april heeft de coördinatiecommissie het jaarverslag goedgekeurd. Aan dit verslag hebben de verschillende belanghebbenden een bijdrage geleverd. 2015 was voor de Grote Kerk een bijzonder jaar met als hoogtepunt het bezoek van de koning op 27 april 2015. Dit heeft voor veel extra belanstelling gezorgd. Er kwamen 100.813 bezoekers en de kerk kreeg in totaal 139.605 mensen binnen haar muren. In de Stiltekapel hebben de bezoekers ongeveer 8500 kaarsjes en devotielichten gebrand. Dat is 1 op 12 bezoekers. Ook werden er circa 1000 gebedsintenties geschreven, die meegenomen werden in de eredienst. Dat is dus 1 intentie op de 100 bezoekers.

Lees meer