Nieuws

BBQ 2016

Het was erg druk op het torenplein bij de jaarlijkse wijkbarbecue. Veel gemeenteleden en ook heel veel kinderen waren erbij op deze prachtige zomeravond om samen te eten en elkaar eens wat uitgebreider te ontmoeten. Dat lukte uitstekend, de sfeer was prima, en de onderlinge gesprekken - kort of wat langer - waren goed.

gevangeniszondag 2016

Op 25 september zal in de Grote kerk te Dordrecht de Gevangeniszondag 2016 worden gehouden.

Deze dienst zal worden voorgegaan door ds. Paul Wansink in samenwerking met
ds. Jan Kraaijeveld, Justitiepredikant Penitentiaire Inrichting Dordrecht (De Dordtse Poorten). De dienst zal mede in het teken staan van het:

Ouders-Kinderen en Detentieprogramma (OKD) van Exodus,

‘Als gevolg van criminaliteit verliezen veel kinderen hun ouders. Kinderen blijven na een arrestatie achter met hun moeder of verzorger. Soms zelfs alleen. Wat maken deze kinderen door? Immers, de afwezigheid van de gedetineerde ouder heeft grote gevolgen voor hun dagelijkse leven’.

De opbrengst van de, tijdens deze dienst te houden, diaconale collecte zal ook voor dit OKD-programma van Exodus bestemd zijn.
www.exodus.nl

Jaarverslag Coördinatiecommissie

Jaarverslag Coördinatiecommissie

Begin april heeft de coördinatiecommissie het jaarverslag goedgekeurd. Aan dit verslag hebben de verschillende belanghebbenden een bijdrage geleverd. 2015 was voor de Grote Kerk een bijzonder jaar met als hoogtepunt het bezoek van de koning op 27 april 2015. Dit heeft voor veel extra belanstelling gezorgd. Er kwamen 100.813 bezoekers en de kerk kreeg in totaal 139.605 mensen binnen haar muren. In de Stiltekapel hebben de bezoekers ongeveer 8500 kaarsjes en devotielichten gebrand. Dat is 1 op 12 bezoekers. Ook werden er circa 1000 gebedsintenties geschreven, die meegenomen werden in de eredienst. Dat is dus 1 intentie op de 100 bezoekers.

Lees meer

Collectebonnen

Nieuwe mogelijkheid bestellen collectebonnen:

Collectebonnen voor de Hervormde Gemeente Dordrecht kunt u afhalen tegen contante betaling bij het Kerkkantoor Hervormde gemeente Dordrecht ( Gravensingel 19, 3319 EN Dordrecht).

U kunt de bonnen ook bestellen via rek.nr. NL05 ABNA 0508 0243 90 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dordrecht onder vermelding van de door u gewenste waarde, het aantal en het bezorgadres.

Nieuw sinds maart jl. is de mogelijkheid om de collectebonnen te bestellen via iDEAL betaling. Meer informatie kunt u vinden op:: http://www.pkn-dordrecht.nl/geldzaken-en-anbi

Lees meer

150 prenten bij 150 psalmen

 

150 prenten bij 150 psalmen Grote Kerk Dordrecht toont werk van Sjef Hutschemakers Op zaterdag 16 april om 15:00 uur wordt in de Grote Kerk van Dordrecht een expositie geopend met de titel 'De Psalmen in Beeld'.  Sjef Hutschemakers maakte bij elke psalm een tekening in de hem kenmerkende stijl, waaruit een sterke verbondenheid spreekt met de aarde. De KRO heeft op 12 april een documentaire gewijd aan de kunstenaar, die volgende maand 85 jaar wordt.

Lees meer

Vrijwilligerswerk in de Grote Kerk

Wie de Grote Kerk bezoekt, wordt welkom geheten door een vrijwilliger.
Wie een vraag heeft over de kerk kan terecht bij een van de vrijwilligers die in de kerk loopt. Wie een boekje of iets anders kopen wil kan dat bij de vrijwilliger in de winkel doen. Wie tot slot een kopje koffie of thee wil kan dat krijgen bij de vrijwilligers in de koffiekamer.

Als de kerk open is, zijn er elke week ca. 60 vrijwilligers actief.
Dat zijn mensen die de bezoeker en de Grote Kerk een warm hart toedragen en die hun rol als gastheer of gastvrouw met plezier vervullen.

Lees meer

Hulp voor vluchtelingen

Vanuit de gemeente krijgt de diaconie verschillende vragen of en hoe zij spullen kunnen geven

voor vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

De inzameling van spullen wordt gecoördineerd door het Rode Kruis.

Via http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/index kunt u vinden waar behoefte aan is.

In Dordrecht is een vestiging op Dubbelsteijnlaan west 43, tel. 06 - 50 444 932.

Ook kunt u kleding afgeven via Dorcas. U kunt het op diverse locaties inleveren:

  • Jasmijnstraat 22, Dordrecht (op afspraak geopend; tel. 078-6131168)
  • Stevensweg 83, Dordrecht (container op oprit; geen afspraak nodig)
  • Meivogelhof 43, Dordrecht (op afspraak geopend; tel. 078-6119634)
  • Korenbloemstraat 13, Zwijndrecht (op afspraak geopend, tel. 078-6823554)
  • Dubbelweg 15, Zwijndrecht (op afspraak geopend, tel. 06-10316449).