Nieuws

Jaarverslag Coördinatiecommissie

Jaarverslag Coördinatiecommissie

Begin april heeft de coördinatiecommissie het jaarverslag goedgekeurd. Aan dit verslag hebben de verschillende belanghebbenden een bijdrage geleverd. 2015 was voor de Grote Kerk een bijzonder jaar met als hoogtepunt het bezoek van de koning op 27 april 2015. Dit heeft voor veel extra belanstelling gezorgd. Er kwamen 100.813 bezoekers en de kerk kreeg in totaal 139.605 mensen binnen haar muren. In de Stiltekapel hebben de bezoekers ongeveer 8500 kaarsjes en devotielichten gebrand. Dat is 1 op 12 bezoekers. Ook werden er circa 1000 gebedsintenties geschreven, die meegenomen werden in de eredienst. Dat is dus 1 intentie op de 100 bezoekers.

Lees meer

Collectebonnen

Nieuwe mogelijkheid bestellen collectebonnen:

Collectebonnen voor de Hervormde Gemeente Dordrecht kunt u afhalen tegen contante betaling bij het Kerkkantoor Hervormde gemeente Dordrecht ( Gravensingel 19, 3319 EN Dordrecht).

U kunt de bonnen ook bestellen via rek.nr. NL05 ABNA 0508 0243 90 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dordrecht onder vermelding van de door u gewenste waarde, het aantal en het bezorgadres.

Nieuw sinds maart jl. is de mogelijkheid om de collectebonnen te bestellen via iDEAL betaling. Meer informatie kunt u vinden op:: http://www.pkn-dordrecht.nl/geldzaken-en-anbi

Lees meer

150 prenten bij 150 psalmen

 

150 prenten bij 150 psalmen Grote Kerk Dordrecht toont werk van Sjef Hutschemakers Op zaterdag 16 april om 15:00 uur wordt in de Grote Kerk van Dordrecht een expositie geopend met de titel 'De Psalmen in Beeld'.  Sjef Hutschemakers maakte bij elke psalm een tekening in de hem kenmerkende stijl, waaruit een sterke verbondenheid spreekt met de aarde. De KRO heeft op 12 april een documentaire gewijd aan de kunstenaar, die volgende maand 85 jaar wordt.

Lees meer

Vrijwilligerswerk in de Grote Kerk

Wie de Grote Kerk bezoekt, wordt welkom geheten door een vrijwilliger.
Wie een vraag heeft over de kerk kan terecht bij een van de vrijwilligers die in de kerk loopt. Wie een boekje of iets anders kopen wil kan dat bij de vrijwilliger in de winkel doen. Wie tot slot een kopje koffie of thee wil kan dat krijgen bij de vrijwilligers in de koffiekamer.

Als de kerk open is, zijn er elke week ca. 60 vrijwilligers actief.
Dat zijn mensen die de bezoeker en de Grote Kerk een warm hart toedragen en die hun rol als gastheer of gastvrouw met plezier vervullen.

Lees meer

Hulp voor vluchtelingen

Vanuit de gemeente krijgt de diaconie verschillende vragen of en hoe zij spullen kunnen geven

voor vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

De inzameling van spullen wordt gecoördineerd door het Rode Kruis.

Via http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/index kunt u vinden waar behoefte aan is.

In Dordrecht is een vestiging op Dubbelsteijnlaan west 43, tel. 06 - 50 444 932.

Ook kunt u kleding afgeven via Dorcas. U kunt het op diverse locaties inleveren:

  • Jasmijnstraat 22, Dordrecht (op afspraak geopend; tel. 078-6131168)
  • Stevensweg 83, Dordrecht (container op oprit; geen afspraak nodig)
  • Meivogelhof 43, Dordrecht (op afspraak geopend; tel. 078-6119634)
  • Korenbloemstraat 13, Zwijndrecht (op afspraak geopend, tel. 078-6823554)
  • Dubbelweg 15, Zwijndrecht (op afspraak geopend, tel. 06-10316449).

Middaggebed

In het Mariakoor van de Grote Kerk te Dordrecht zal tijdens de maanden juni t/m september elke woensdag van 12.30 tot circa 12.45 uur een Middaggebed gehouden worden. Het is een kort maar zinvol moment midden in de week: met een Psalm, een enkel woord, muziek en gebed. Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.

Voorgangers van diverse kerken uit de binnenstad geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen.

Er zijn altijd enkele tientallen aanwezigen en u mag zich van harte uitgenodigd weten om u daar bij te voegen wanneer u in de gelegenheid bent. Het is een viering rondom een Psalm, gebed, stilte, een enkel woord en muziek.

De Grote Kerk nodigt u voor het eerst uit op woensdag 1 juni 2016.

De Grote Kerk zoekt vrijwilligers

Behalve op maandag is De Grote Kerk de hele week open voor bezoekers die komen om even een kijkje te nemen in de kerk of om een kaarsje te branden.

Soms vragen ze om informatie, kopen wat of drinken een kopje koffie of thee.

Om dat allemaal te kunnen blijven doen zijn er veel vrijwilligers nodig.

Daarom zijn we steeds op zoek naar mensen die het leuk vinden en die tijd hebben om in De Grote Kerk een bijdrage te leveren aan de instandhouding van dit imposante en historische gebouw. Dat zijn de gastheren en gastvrouwen die de bezoekers ontvangen, zo nodig helpen, vragen beantwoorden of een gesprekje voeren.

De Grote Kerk is niet alleen van de kerkelijke gemeente maar van de hele gemeenschap van Dordrecht.

Dat betekent dat de vrijwilligers niet alleen uit de Grote Kerk gemeente hoeven te komen.

Echt eisen worden er niet gesteld aan de mensen maar het zou wel mooi zijn als je weet wat "kerk-zijn" inhoudt. Mocht je ook nog Engels, Duits of een andere taal beheersen dan is dat helemaal fijn. Dat is met name voor de bezoekers prettig maar ook voor de vrijwilliger zelf. Tenslotte gaat het erom dat de bezoeker zich welkom weet en dat de vrijwilliger het leuk vindt.

Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op met dhr. F. Hiemstra via de e-mail (fjhiemstra@hetnet.nl) of dhr. C.P van der Waal (c.waal63@upcmail.nl).

Hulp ontvangen of geven

Voor wie hulp kan gebruiken of dat wil geven

Wij allen kunnen in de situatie komen dat we tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan zijn in de vorm van helpende handen, een luisterend oor of materieel. Weet dan dat u er niet alleen voor hoeft te staan. In bijgevoegde verwijskaart staan diverse Dortse organisaties die u verder kunnen helpen.
Het kan ook zijn dat u er juist wilt zijn voor een ander. Bijvoorbeeld heeft u nog spullen over die u aan iemand wilt geven in plaats van weggooien. Of u bent bereid om uw handen uit de mouwen te steken voor een ander of om iemand te bezoeken die dat nodig heeft. In de verwijskaart kunt u zien hoe u kunt helpen.

Mocht u er niet goed uitkomen dan kunt u ook contact opnemen via diaconiegkd@gmail.com.